Cultiu i recol·lecció

El Cultiu i la Recol·lecció.

Els nostres avis i rebesavis es limitaven a collir les olives sense cultivar l'arbre això feia que la producció d'aquestes plantacions fos molt escassa i estigues sempre a mercè de les plagues i de les condicions climatològiques adverses.
Després varen començar a utilitzar els fems animals i humans com a adobs aconseguint un important augment de la producció i del vigor de l'arbre. Es va aconseguir que els arbres donessin collita tots els anys.
Un altra millora fou la introducció de noves tècniques d'esporga que varen possibilitar una millora de l'estat de l'arbre i que se'n reduís la mida aconseguint plantacions amb un numero mes elevat d'arbres (mes espesses) i al reduir la mida s'aconseguí mes facilitat al recol·lectar l'oliva.
Un altra millora que seguí a l'esporga fou la utilització de plaguicides i fungicides per lluitar contra les plagues i les malalties dels arbres.
Dins d'aquesta col·lecció de millores en aquest cultiu s'ha de remarcar la implantació dels regs per degoteig que permeteren, optimitzant l'aigua, una independència de l'arbre respecte a les sequeres que abunden en les nostres contrades.
En l'actualitat gracies a les noves tecnologies s'han reduït les feines que requereixen d'un esforç físic del pagès, l'ús de maquinaria ha substituït part de la ma d'obra humana i animal en la realització de les feines que abans eren les mes dures (llaurar, recollir la rama, etc...) això ha representat una millora important en la qualitat de vida i de salut del propi pagès.
Però totes aquestes millores que hem vist i que han anat arribant amb el pas dels anys no han aconseguit canviar la quantitat d'hores que el pagès es passa treballant al camp, aixi igual que els nostres avis i rebesavis els nostres pagesos han de treballar mentre hi ha llum del dia i quasi tots el dies de l'any per poder conrear unes plantacions que en temps de collita aportin prou per poder subsistir tot l'any.